venster sluiten

INLOGGEN

De gemeente wil onderzoeken of er een ijsbaan kan komen op het huidige sportterrein De Vliet. Het bad en veld worden verkleind, zodat er ruimte ontstaat voor een schaatsmogelijkheid. Er is echter een gat van bijna 3,5 miljoen euro om de plannen te realiseren.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Sportnota een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van de schaatsmogelijkheden in Leiden. Als vertrekpunt zijn de mogelijkheden verkend van de renovatie van de bestaande ijshal, eigendom van een private partij. De voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage is een langdurig huurcontract met heldere afspraken tussen huurder en verhuurder waarbij rekening wordt gehouden met de gemeentelijk investeringsbijdrage. Tijdens de verkennende gesprekken tussen de eigenaar, de Stichting IJshal Leiden en de gemeente bleken verschillen van inzicht te bestaan over de invulling van deze voorwaarden en dat de investering nauwelijks leidt tot meer en betere schaatsmogelijkheden.
De gemeente Leiden heeft daarom besloten om als alternatief te onderzoeken of het mogelijk is een nieuwe compacte ijshal aan de Voorschoterweg te realiseren. Uit een Quick Scan die door Grontmij is gemaakt blijkt dat dit ruimtelijk mogelijk is, maar dat er een bedrag aan benodigde investeringen van ongeveer 3.400.000 miljoen euro niet gedekt is via de gemeentebegroting. De gemeente nodigt de Stichting IJshal en andere private partijen uit om met voorstellen te komen om dit financieringstekort op te lossen.
De komende periode wordt deze quick scan verder uitgewerkt door Grontmij Nederland B.V.om onder meer de volgende onderdelen: een nauwkeuriger raming van de stichtingskosten, de mogelijkheden om het dekkingstekort op te lossen en de gevolgen voor de voetbalverenigingen aan de Voorschoterwgeg als er één voetbalveld verdwijnt.

Wilfred Kuijt