IJsclub Voorwaarts Katwijk
Het hele jaar actief!

VEILIGHEIDS- EN SPELREGELS


De Wielervereniging kan de veiligheid tijdens de ritten niet garanderen. Wel verwacht zij, om de veiligheid te bevorderen, van haar leden dat zij zich aan de volgende basisregels houden:


 • Respect voor andere weggebruikers
 • Verkeersregels zijn leidend; zelfs rode verkeerslichten!
 • Seinen in de groep bij obstakels (paal, auto tegen, binnen/buiten, handsignalen)
 • Helm dragen verplicht
 • Handen altijd op de rem, vooral in de groep
 • Maximale groepsgrootte: 12 personen
 • Sommige fietspaden vermijden bij drukte (bijv. duinpad of fietspaden in beide richtingen)
 • Pelotonvorming vermijden
 • Beschaafd bellen: geen carillon!
 • Aanwijzingen van de captain volgen, vooral bij drukke verkeersomstandigheden, bijv.: temporiseren, in lint rijden of op de weg fietsen als het fietspad te smal of te druk is


Een uitgebreidere set met afspraken en regels vind je in onderstaande documenten:

Basisafspraken rijden in een groep
Hoe rijden we zo veilig mogelijk in een peloton?
Basisafspraken rijden in een groep_race.pdf (81.24KB)
Basisafspraken rijden in een groep
Hoe rijden we zo veilig mogelijk in een peloton?
Basisafspraken rijden in een groep_race.pdf (81.24KB)
Tekens bij het rijden in een groep
Hoe communiceren we onderweg met elkaar?
Tekens bij het rijden in een groep_racefiets.pdf (119.75KB)
Tekens bij het rijden in een groep
Hoe communiceren we onderweg met elkaar?
Tekens bij het rijden in een groep_racefiets.pdf (119.75KB)


SPELREGELS

 • We laten niemand achter
 • We kijken naar elkaar om
 • Elk clublid heeft ambassadeursfunctie!
 • Aangeven als het te hard gaat
 • Zorg dat je met de goede groep meegaat
 • Zorg voor een fitte fietser en goed materiaal: binnenbandjes, patronen, eten en drinken


GEDRAGSREGELS

Naast bovengenoemde algemene gedragsregels, zijn er ook regels voor het rijden in de groep, het seinen en regels voor captainss. 

Gedragsregels leden
Hoe gaan we binnen de club met elkaar om?
Gedragsregels leden.pdf (316.36KB)
Gedragsregels leden
Hoe gaan we binnen de club met elkaar om?
Gedragsregels leden.pdf (316.36KB)
Gedragsregels wegkapiteins
Wat wordt er verwacht van captains en/of trainers?
Gedragsregels wegkapiteins.pdf (319.25KB)
Gedragsregels wegkapiteins
Wat wordt er verwacht van captains en/of trainers?
Gedragsregels wegkapiteins.pdf (319.25KB)


VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag.
Onze vertrouwenscontactpersoon is Janwim Wattel, huisarts van beroep. Hij is bereikbaar via e-mail: wattelj@casema.nl